Wij zijn een organisatie adviesbureau, gespecialiseerd in change management. Het is onze missie ondernemingen te helpen hun onderscheidend vermogen te benutten in hun markt en individuele medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen in hun werk om daarmee succes te vergroten. Dit doen wij door het aanbieden van een combinatie van bedrijfskundig en psychologisch advies.

Wat onze klanten zeggen

Wij hebben de afgelopen 10 jaar al meer dan 50 projecten en meerdere kleinere opdrachten voltooid bij klanten in branches zoals: verzekeringen, financiën, automotive, ict, logistiek, transport, kinderopvang, bibliotheekwerk, hoveniers, productie, energie, cultuur, gemeentelijke overheid.
Bij Berckenroode werken ze met bestaande, gefundeerde modellen, maar daar geven ze wel een eigen twist aan door de modellen in de context van de organisatie te plaatsen. Op deze manier leveren ze maatwerk. Daarnaast is de combinatie van de zakelijke, commerciële kijk op de wereld en de menselijke factor heel rijk.
Berckenroode onderscheidt zich door kritisch mee te denken over je vraag. Ze diepen je vraagstuk uit om te achterhalen wat je écht nodig hebt. Zo houden ze je als organisatie ook scherp en leidt hun dienstverlening tot het verbeteren van je eigen kwaliteit. Daarnaast is het fijn dat ze flexibel zijn en maatwerk leveren. Ze passen hun aanbod keer op keer aan op wat je nodig hebt, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ik heb hen leren kennen als adviseurs met een duidelijke beroepsethiek. Dat maakt de samenwerking prettig.
In plaats van zelf de volledige regie te houden, koos Berckenroode ervoor om onze eigen mensen vanuit het changeteam de trainingen te laten geven. Dirk-Jan heeft ons natuurlijk geholpen bij de inhoud van de trainingen en medewerkers ook gecoached hoe ze zo’n training nu het beste kunnen geven. Maar de training zelf werd door onze eigen mensen gedaan. Dirk-Jan liep dan rond als regisseur. Hij observeerde en koppelde terug aan degene van het changeteam wat goed ging of hoe ze zaken anders aan konden pakken. Dat was wel heel bijzonder”.
Berckenroode en haar medewerkers, zijn kwalitatief uitstekende en flexibele gesprekspartners voor het verzorgen van een training op maat, exact gericht op de gewenste competentie verbetering van de organisatie en haar medewerkers, waarbij tevens oog is voor (cultuur)verbetering in de onderlinge samenwerking.
Wij hebben de eerste fases van een veranderingstraject van onze afdeling klantcontact achter de rug en zijn nu bezig met de implementatie ervan. Berckenroode heeft ons hierbij begeleid. Het traject was intensief en soms ook confronterend, maar dankzij de deskundige en fijne begeleiding zijn we er in geslaagd om patronen te doorbreken en een plan te ontwikkelen waar iedereen achter kan staan. Wij zijn blij dat wij de keuze voor Berckenroode hebben gemaakt!
Ik had hen 5 jaar eerder moeten inschakelen. Ze geven scherp advies. Het belangrijkste vind ik, dat ze ook in staat zijn een implementatieplan te maken en te helpen bij de implementatie zelf

Wie zijn wij?

De naam Berckenroode verwijst naar de “rode”: een open plek in het bos, en naar de “berk” als sterke boom met mythische krachten. Onze missie leidt er vaak toe dat wij als het ware ruimte maken in het woud van reuzen: een rode. En daarmee ruimte creëren voor individuele groei en groei van de organisatie. Wij hebben instrumenten ontwikkeld om uw vragen met advies te beantwoorden. Onze geïntegreerde aanpak staat garant voor een goede afstemming tussen uw business doelstellingen en de ontwikkeling van uw personeel.

Vooraf maken we een helder plan van aanpak. In de kosten en de ROI zijn we transparant, wij zijn dus altijd betaalbaar. Ons onderscheidend vermogen zit in ons heldere advies en onze betrokkenheid op de implementatie daarvan.  Wij helpen u uw eigen interventies te plegen, zodat er bestendige veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Ons team

“Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren” Jim Coleman
Petra Andriessen
Organisatieadviseur & partner
Dirk-Jan Andriessen
Organisatieadviseur & partner
Anouk de Neef
Office Support
Heleen Groeneweg
Grafisch Ontwerper