Change management

Wij zijn een organisatie adviesbureau, gespecialiseerd in het initiëren en implementeren van organisatieveranderingen. Wij werken daarbij over 5 domeinen: markt, strategie, proces, organisatie en mens.

Al meer dan 10 jaar helpen wij publieke en private organisaties hun onderscheidend vermogen te benutten in hun markt. Dit doen wij door onze klanten te begeleiden in het (her)formuleren van een strategie, maar ook door klant-gecentreerde aanpassingen door te voeren in bedrijfsprocessen en een passende organisatiestructuur te ontwerpen. Daarin zien wij het als onze missie om individuele medewerkers maximaal tot hun recht te laten komen in hun werk om het succes te vergroten. Dit aspect nemen wij dan ook altijd mee in onze adviestrajecten.

Elke organisatie is anders en kent zo haar eigen vraagstukken. Daarom kiezen wij steeds voor maatwerk in advies. Afhankelijk van uw vraagstuk kunnen onze diensten als onderdeel van een large skill intervention of afzonderlijk worden ingezet. In overleg met u bepalen wij de optimale aanpak van uw vraagstuk.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Markt

Wilt u beeld bij trends en ontwikkelingen in uw markt en inzicht in de behoeften van uw klant om kansen te identificeren en uw organisatie succesvol te laten zijn? Door het uitvoeren van onderzoek geven wij u beeld bij uw positie in de markt en hoe u deze kunt versterken.

 

Dienstverlening binnen markt

 • Marktonderzoek,
 • Klant/segmentatieonderzoek
 • Customer journey onderzoek
 • Klantwaarde analyse

Strategie

Wat is uw onderscheidend vermogen? En hoe kunt u op de ontwikkelingen in de markt inspelen? Als aanjagers van verandering en innovatie helpen wij u bij het ontwikkelen van een visie en strategie, waarmee u aansluit op het heden én klaar bent voor de toekomst.

 

Dienstverlening binnen strategie:

 • Strategievorming
 • Business canvas sessies

Proces

Heeft u moeite groei te realiseren en staat misschien zelfs het bestaansrecht onder druk? Vindt u het lastig om de klant centraal te stellen in de organisatieprocessen? Middels procesanalyse en advisering over het (her)ontwerp van uw bedrijfsprocessen kunnen wij u helpen uw processen (meer) af te stemmen op uw klanten en te verbeteren.

 

Dienstverlening binnen proces

 • Lean management

Organisatie

Draagt uw organisatievorm bij aan succes? Het ontwerp van uw organisatie bepaalt hoe klanten uw organisatie ervaren en hoe medewerkers hun rol invullen. Voor het waarmaken van uw ambities, moet uw organisatie-inrichting aansluiten deugdelijk, functioneel, haalbaar & mooi zijn. Door uw activiteiten bijvoorbeeld zo te organiseren dat de klant centraal staat, initiatief en samenwerking gestimuleerd wordt om verkokering tegen te gaan of om uw organisatie meer wendbaarte maken door zelfsturing. Wij helpen u bij het ontwikkelen van een passend ontwerp voor uw organisatie waarin sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid centraal staan.

 

Dienstverlening binnen organisatie:

 • Zelfsturing
 • Teamsamenstelling
 • Teamontwikkeling
 • Intervisie

Mens

Weet u welke competenties uw medewerkers in huis (moeten) hebben om uw organisatiedoelen te realiseren? En heeft u beeld bij de factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid, motivatie en inzetbaarheid van uw medewerkers?Wij helpen u beeld te halen bij “de Menselijke Factor” in de organisatie, door de organisatiecultuur, het welbevinden en de (duurzame) inzetbaarheid van uw medewerkers in kaart te brengen. Op basis van dit onderzoek, ontwerpen wij teaminterventies en/of ondersteunen wij u bij het herkennen, benutten en ontwikkelen van talent in uw organisatie.

 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor psychologisch onderzoek in de vorm van assessments ten behoeve van selectie of ontwikkeling.

 

Dienstverlening binnen mens:

 • Human Factor scan
 • Medewerkerstevredenheidonderzoek
 • Assessments
 • Supervisie
 • Competentiegericht coachen
 • Trainingen