Contact

Algemene Voorwaarden, Aanspreekbaarheid en Privacy

Wij maken graag heldere afspraken met u. Raadpleeg indien gewenst ook onze algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

Mocht u aanleiding vinden om een klacht in te dienen, dan treft u hierbij onze klachtenprocedure en klachtformulier aan. Natuurlijk kunt u ons ook eerst bellen.

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

De nieuwe wetgeving stelt specifieke eisen aan de wijze waarop met privacy gevoelige gegevens wordt omgegaan. Ons hele proces is erop ingericht deze gegevens af te schermen. Hierbij treft u onze privacyverklaring aan.

Privacyverklaring