Duurzame inzetbaarheid bij Bakker Bedrijfswagens

We zijn weer een nieuw project gestart met Bakker Bedrijfswagens! De afgelopen jaren heeft de organisatie een groeispurt doorgemaakt. Dit heeft veel gevraagd van medewerkers. Er zijn signalen over beleefde werkdruk en er is sprake van een hoger ziekteverzuim en verloop onder het personeel dan voorheen. Reden voor een traject duurzame inzetbaarheid!

We zijn het traject gestart met een onderzoek naar de organisatiecultuur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Op basis van de uitkomsten begeleiden we Bakker Bedrijfswagens de komende tijd bij het aanpassen van organisatiestructuren en werkprocessen en coachen we medewerkers om anders met elkaar te communiceren en om te gaan. Op deze manier willen we samen een duurzame organisatie creëren, waar betrokken, gemotiveerde, gezonde medewerkers met plezier werken.