Argos Oil samenvoeging teams

Argos Oil samenvoeging teams

organisatieadvies|organisatieontwikkeling|teamontwikkeling|training

In januari 2010 heeft Argos Oil een nieuwe afdeling gevormd van 12 medewerkers die van drie BV’s samen op een afdeling zijn gekomen. De manager staat voor een opdracht om er één geheel van te maken en tegelijkertijd ook een kwaliteitsslag te maken. De manager heeft Berckenroode gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijke benadering van deze uitdaging en de mogelijke veranderingen te implementeren.

Het project is opgestart in januari 2010 en uiteindelijk mei 2010 met een evaluatie afgerond. Na de intake met de manager is voorgesteld eerst een aantal ontwikkelprofielen op te stellen van de medewerkers. We hebben hiervoor met alle medewerkers individuele gesprekken gevoerd, ondersteund door persoonlijkheidstesten. Daarna hebben we een beeld gevormd van de mogelijke nieuwe taakverdeling op de afdeling, inclusief het vormen van sub-teams alsook de ontwikkeling van het team en de individuele medewerkers. Dit advies is eerst met de manager van het team besproken. Daarna hebben we een sessie met het gehele team georganiseerd waarin werd besproken welke wenselijke veranderingen moesten worden doorgevoerd. Sommige medewerkers die van plek zouden veranderen waren van tevoren persoonlijk op de hoogte gebracht. In deze sessie is door de medewerkers zelf een actieplan opgesteld. Zo is er draagvlak gecreëerd. Een jaar later hebben we geëvalueerd.

Als gevolg van deze interventie heeft het team het gevoel gekregen een eenheid te zijn geworden. De medewerkers zijn op basis van hun kwaliteiten, drijfveren en wensen op andere plekken geholpen en hebben beeld bij hun ontwikkelingsmogelijkheden.