Revitalisatie afdeling planning De Koeijer Transport

Revitalisatie afdeling planning De Koeijer Transport

duurzame inzetbaarheid|personeelsverloop|team tot 10 leden|werkdruk|werkplanning

In augustus 2013 is De Koeijer Transport met ons een sociaal innovatieproject gestart. Op dat moment wordt er door iedereen te vaak overgewerkt en als gevolg hiervan is er veel personeelsverloop.

Emoties lopen op de afdeling nogal eens op, wat leidt tot onprettige situaties. Het MT heeft de handen vol aan lopende zaken en voelt zich niet in staat het tij te keren. Het MT heeft toen Berckenroode gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken van de spanningen en werkdruk op de afdeling, advies te geven hoe het werk anders kan worden georganiseerd en te helpen de nodige maatregelen te implementeren.

Het project is opgestart in augustus 2013 en in januari 2015 met een evaluatie afgerond. In de eerste fase hebben we individuele gesprekken gevoerd met alle medewerkers en direct betrokkenen. In de tweede fase is alle input geanalyseerd en een concept veranderplan opgesteld. Dit is op hoofdlijnen afgestemd met het hoofd van de afdeling en daarna met de directie besproken. Daarna zijn veranderingen in de hiërarchische structuur besproken met de medewerkers die het betrof en het hoofd. Tenslotte is het plan in detail met het hoofd van de afdeling besproken en voorzien van een actielijst.

In de derde fase heeft het hoofd van de afdeling zijn medewerkers op de hoogte gesteld van de bevindingen op hoofdlijnen en zijn eigen actieplan gepresenteerd. Verder heeft het hoofd veranderingen in teamsamenstelling, werktijden en van huishoudelijke aard doorgevoerd onder supervisie van Berckenroode. Om dit te doen heeft hij functioneringsgesprekken gevoerd en zijn bovendien door ons met diverse sleutelfunctionarissen ontwikkelgesprekken gevoerd.

Als gevolg van deze interventie is ten eerste consensus bereikt binnen het MT over de invulling van de leidinggevende rollen op de afdeling. Ten tweede is de leidinggevende structuur van de afdeling aangepast en zijn teams geformeerd op een manier dat het werk beter kon worden verdeeld. Ten derde zijn werktijden aangepast zodat minder overuren hoeven te worden gemaakt en zijn medewerkers bereid geraakt taken over te dragen. Ten vierde zijn huishoudelijke zaken aangepakt zoals een andere manier van schoonmaken, anders instellen van de telefooncentrale en aanpassing van werkplekken. De werkdruk is hierdoor afgenomen en de onprettige spanningen tussen medewerkers. Een jaar later is er weer een seizoenspiek in het werk en blijkt de nieuwe structuur en bezetting een goede oplossing te zijn.