Revitalisatie afdeling Medtronic P&C

Revitalisatie afdeling Medtronic P&C

coaching|duurzame inzetbaarheid|organisatieontwikkeling|workshops

In oktober 2009 staat een afdeling van Medtronic met 80 medewerkers voor een grote uitdaging. Het team werkt niet effectief genoeg samen en dat levert productiviteitsproblemen op.. De medewerkers van de afdeling hebben onderling weinig persoonlijk contact, er zijn meerdere groepjes die onderling elkaar eigenlijk dwars zitten.De manager van het team wil dat Berckenroode deze afdeling op een nieuw spoor te helpt en vraagt of wij het boek “In het belang van de zaak” zouden kunnen integreren in onze benadering.

Het project is gestart okt. 2009 en uiteindelijk feb. 2010 met evaluatie afgerond. Na de intake met opdrachtgever en de manager van de afdeling hebben we een aanpak opgesteld en deze met hen besproken.

Eerste stap was het bijeenbrengen van een kernteam van de afdeling. Met hen is de probleemstelling besproken, de eigen teamdynamiek en is er gekeken naar mogelijke oplossingen. Daarna zijn drie sessies met steeds vier teams van 20 medewerkers georganiseerd. Per sessie wisselde de samenstelling van de teams om de dynamiek te doorbreken. Tussentijds kwam het kernteam onder onze begeleiding bij elkaar om bevindingen uit te wisselen en het vervolg af te stemmen. In de 1e sessie met het personeel is vooral gewerkt aan het leggen van onderlingcontact. Er werden communicatiepatronen blootgelegd, aannames genoteerd en disfunctionele aannames bediscussieerd. In de 2e sessie werd aan de hand van een bordspel in groepen gediscussieerd over de aannames en zaken uit het kernproces van hun werk. Aan het eind van deze vrolijke spelsessies werden de leermomenten en acties vastgelegd. In de 3e sessie zijn de groepen getraind in het elkaar aanspreken op niet gewenst gedrag. Deze vaardigheid kwam als leerdoel uit de 2e sessie bij de meeste groepen. Daarna heeft het kernteam samen met de collega’s een plan gemaakt om de werkprocessen en de samenwerking te veranderen.

Als gevolg van deze interventie is de afdeling behouden. De medewerkers hebben besloten in zelfsturende teams te gaan werken met roulerend leiderschap. De leider van de week, de “groene” genaamd, werd wekelijks in de planning bepaald. De spanningen op de afdeling zijn nagenoeg verdwenen, er zijn mechanismen ingebouwd om de sfeer goed te houden (regelmatige informatievoorziening met betrekking tot personele aangelegenheden en uitjes) en na een jaar voldoet de afdeling nog steeds aan de gestelde kwaliteitsnormen.