SCANIA Noordwest

SCANIA Noordwest

leidinggeven|talentontwikkeling|team tot 5 leden

In 2015 heeft SCANIA Noordwest moeite met de aansturing van één van hun vestigingen. De markt staat al lange tijd onder druk en verlies van focus leidt direct tot minder verkopen en minder werk in de werkplaatsen en daarmee ontslagen van monteurs. Een aantal medewerkers in leidinggevende functies kunnen niet aan de verwachtingen voldoen. De directie en het management staat onder grote druk om in te grijpen. De werkdruk wordt door de betreffende medewerkers/leidinggevenden als hoog ervaren en het werkplezier van henzelf maar ook de collega’s op de vestiging leden daaronder.

In opdracht van de regiodirecteur en in overleg met de betrokken regional sales manager hebben wij een intake gedaan en een plan van aanpak opgesteld. Daarna zijn wij, met de drie leidinggevenden in gesprek gegaan aan de hand van door hen zelf ingevulde vragenlijsten. Aan de hand daarvan hebben wij hun ontwikkelwensen en inzetbaarheid in kaart gebracht en met hen afgestemd en een advies opgesteld voor de manager.

Conform ons advies en met het oog op de inzetbaarheid van de betrokken personen is één medewerker doorontwikkeld en zijn taken zijn aangepast aan zijn capaciteiten. Een andere

medewerker hebben wij intern kunnen mobiliseren naar een passende functie en de derde heeft een lagere functie geaccepteerd Als gevolg daarvan zijn de drie medewerkers blijvend behouden en zijn zij meer in hun kracht komen te staan. Het werkplezier is hersteld en ook de onderlinge verhoudingen in de vestiging zijn constructiever geworden.