Privacy-verklaring gepubliceerd

PRIVACYVERKLARING

Berckenroode hecht grote waarde aan de zorgvuldige en respectvolle omgang met haar contacten. Wij stellen het ons tot taak uw privacy te beschermen en hebben alle mogelijke beschermende maatregelen getroffen.

Berckenroode verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de deelnemers aan trainings-, supervisie-, intervisie-, coachings- of andere trajecten. 

Onder vertrouwelijke informatie verstaan wij díe informatie die als zodanig aan ons wordt verstrekt en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk  kan worden beschouwd.

Ook (uitslagen van) assessments, ACT- en EMDR-therapieën worden als persoonlijk en vertrouwelijk bestempeld en als zodanig behandeld. 

Over de inhoud van gesprekken, alsmede uitkomsten van door u ingevulde vragenlijsten zal door Berckenroode op geen enkele wijze informatie aan derden worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail toestemming voor geeft. Wij willen hierbij opmerken dat u uw gegeven toestemming te allen tijde desgewenst eenvoudig weer kunt intrekken door ons een verzoek hiertoe te doen.

Onze website maakt geen gebruik van cookies en is op geen enkele wijze verbonden met andere partijen; e-mail berichten worden versleuteld verstuurd en ons testsysteem TalentView draait op een geïsoleerde, beveiligde server. Op ons netwerk worden alle gegevens versleuteld bewaard. Niet alleen de server is versleuteld en voorzien van een firewall, maar ook alle werkstations. Onze internettoegang is beveiligd met de sterkste key en deze wordt maandelijks vernieuwd.