Subsidie voor duurzame organisatieontwikkeling

Heeft u ook als uitdaging om een duurzame organisatie te ontwikkelen waarin u uw medewerkers gemotiveerd, gezond en productief houdt? Dit jaar is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor organisatieontwikkeling via het Europees Sociaal Fonds (ESF). De afgelopen 3 jaar hebben wij al meer dan 20 trajecten succesvol via de ESF-subsidie afgerond.

Wat is de ESF subsidie?

De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van werkend Nederland vergroten. Daarvoor is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Wat houdt de ESF regeling in?

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten, tot maximaal € 25.000,-. Bij een project van €25.000,- wordt dus € 12.500,- betaald vanuit de ESF subsidie en betaal je als organisatie de andere helft. In de praktijk betekent dit dus 50% voordeel. Voorwaarde van het ESF is dat u minimaal € 12.000,= besteedt, wat dan netto na subsidie dus op €6.000,= komt.

Wanneer is dit voor u interessant?

  1. Wanneer u de interne mobiliteit wilt stimuleren en uw medewerkers in hun kracht wilt zetten door hen ruimte te geven voor individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers naar ondernemerschap begeleiden;
  2. Wanneer u gezond en veilig werken wilt bevorderen. Hieronder valt een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  3. Wanneer u een leercultuur onder uw werknemers wilt creëren;
  4. Wanneer u een flexibele werkcultuur wilt bevorderen.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Onderzoek naar de menselijke factor in uw organisatie: de organisatiecultuur, welbevinden en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers;
  • Het ontwerpen van een advies met een implementatieplan op basis van het onderzoek;
  • Begeleiding bij de implementatie van het advies.

Wij bereiden de aanvraag voor u voor, alsook de einddeclaratie. Het kost u of uw financieel medewerker totaal ongeveer 4-6 uur werk.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Dirk-Jan Andriessen via dirk-jan.andriessen@berckenroode.nl